Có 1 kết quả:

rù liàn

1/1

rù liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to put dead body in coffin