Có 1 kết quả:

rù xuǎn

1/1

rù xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be chosen
(2) to be elected as