Có 1 kết quả:

nèi liù jiǎo yuán zhù tóu luó dīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hexagon socket head cap screw