Có 1 kết quả:

nèi xiàn jiāo yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

insider trading (illegal share-dealing)