Có 1 kết quả:

Nèi luó bì

1/1

Nèi luó bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Nairobi, capital of Kenya