Có 1 kết quả:

nèi pēi céng

1/1

nèi pēi céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

endoderm (cell lineage in embryology)