Có 1 kết quả:

nèi bù máo dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

internal contradiction