Có 1 kết quả:

quán xiàng

1/1

quán xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

in all directions