Có 1 kết quả:

quán jǐng

1/1

quán jǐng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

toàn cảnh, bao quát toàn bộ

Từ điển Trung-Anh

panoramic view