Có 1 kết quả:

Quán mín Yì wù Zhí shù rì

1/1

Từ điển Trung-Anh

National Tree Planting Day (March 12th), as known as Arbor Day 植樹節|植树节[Zhi2 shu4 jie2]