Có 1 kết quả:

Quán Gǎng

1/1

Quán Gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

whole territory of Hong Kong