Có 1 kết quả:

quán shāo jì

1/1

quán shāo jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

burnt offering (Judaism)