Có 1 kết quả:

quán děng xíng ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ ㄒㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

congruent figure