Có 1 kết quả:

Quán luó běi dào ㄑㄩㄢˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄉㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

North Jeolla Province, in west South Korea, capital Jeonju 全州[Quan2 zhou1]