Có 1 kết quả:

quán gǔ wù

1/1

quán gǔ wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

whole grain