Có 1 kết quả:

quán gǔ wù ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

whole grain