Có 1 kết quả:

quán zī fù shǔ gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

wholly owned subsidiary