Có 1 kết quả:

quán mài

1/1

quán mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

whole wheat