Có 1 kết quả:

liǎng xìng dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

hermaphrodite creature