Có 1 kết quả:

liǎng xìng yì xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sexual dimorphism