Có 1 kết quả:

liǎng xīng qī

1/1

Từ điển Trung-Anh

fortnight