Có 1 kết quả:

liǎng hǔ xiāng zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

two tigers fighting (idiom); fierce contest between evenly matched adversaries