Có 1 kết quả:

liǎng dǎng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

two-party system