Có 1 kết quả:

bā xiān zhuō

1/1

bā xiān zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old fashioned square table to seat eight people