Có 1 kết quả:

bā bèi tǐ

1/1

bā bèi tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octoploid