Có 1 kết quả:

bā bā liù

1/1

bā bā liù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bye bye! (in chat room and text messages)