Có 1 kết quả:

Bā gōng shān

1/1

Bā gōng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bagongshan district of Huainan city 淮南市[Huai2 nan2 shi4], Anhui

Một số bài thơ có sử dụng