Có 1 kết quả:

Bā gōng shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bagongshan district of Huainan city 淮南市[Huai2 nan2 shi4], Anhui