Có 1 kết quả:

bā fēn zhī yī

1/1

bā fēn zhī yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one eighth