Có 1 kết quả:

bā fēn yīn fú ㄅㄚ ㄈㄣ ㄧㄣ ㄈㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) quaver
(2) eighth note