Có 1 kết quả:

bā gē

1/1

bā gē

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crested myna (Acridotheres cristatellus)