Có 1 kết quả:

bā gēr

1/1

bā gēr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 八哥[ba1 ge1]