Có 1 kết quả:

bā gē gǒu

1/1

bā gē gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pug (breed of dog)