Có 1 kết quả:

Bā guó Jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

G8 (group of eight major industrialized nations)