Có 1 kết quả:

bā kuài fù jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

six pack (abdominal muscles)