Có 1 kết quả:

bā dà gōng yè guó zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

G8 (group of eight major industrialized nations)