Có 1 kết quả:

bā zì bù

1/1

bā zì bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

step with feet splayed outwards