Có 1 kết quả:

bā zì méi

1/1

bā zì méi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sloping eyebrows, formed like character for "eight"