Có 1 kết quả:

bā zì jiǎo

1/1

bā zì jiǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

splayfoot