Có 1 kết quả:

bā zì hú

1/1

bā zì hú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mustache shaped like character 八