Có 1 kết quả:

bā zì hú xū

1/1

Từ điển Trung-Anh

mustache shaped like character 八