Có 1 kết quả:

bā bǎo yǎn yào

1/1

Từ điển Trung-Anh

eight-jewel eye ointment (TCM)