Có 1 kết quả:

bā xiǎo shí gōng zuò zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

eight-hour working day