Có 1 kết quả:

bā dài yú

1/1

bā dài yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octopus