Có 1 kết quả:

bā dù

1/1

bā dù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quãng tám

Từ điển Trung-Anh

octave

Một số bài thơ có sử dụng