Có 1 kết quả:

bā kāi

1/1

bā kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

octavo