Có 1 kết quả:

bā huì xué

1/1

bā huì xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the eight influential points (acupuncture)