Có 1 kết quả:

bā jí quán

1/1

bā jí quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ba Ji Quan "Eight Extremes Fist" - Martial Art