Có 1 kết quả:

bā fǎ

1/1

bā fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eight methods of treatment (TCM)