Có 1 kết quả:

bā zhuǎ yú

1/1

bā zhuǎ yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

octopus