Có 1 kết quả:

bā dǎn ㄅㄚ ㄉㄢˇ

1/1

bā dǎn ㄅㄚ ㄉㄢˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eight (types of) jaundices (TCM)