Có 1 kết quả:

bā dǎn

1/1

bā dǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eight (types of) jaundices (TCM)